Grav et hul til HERBAFERTIL sækken.
Placér sækken i den gravede rende.
Dæk hullet til med jord op til jordoverfladen, men dæk ikke toppen af sækken.
Dæk arealet med flis.
Bor et hul med 15 cm i diameter 2/3 ud under trækronen.
Placér sækken i hullet.
Dæk sækken til man lige kan ane toppen og vand efter.
Dæk nu sækken helt til.