Velkommen hos Herbafertil Danmark og GødGodt.dk

Herbafertil Danmark markedsfører et unikt jordforbedringsprodukt– Herbafertil, der sikrer god, sund og sprudlende vækst.

Herbafertil er, som den nenste af sin slags, sikret mod fremtidens klimaforandringer.

Produktet lader sig ikke udvaske ved skybrud, øgede regnmængder og bevarer fugtighed under tørke.

Kort sagt et både skybruds og klimasikret jordforbedringsprodukt, der også på det økonomiske parameter er en fordel. Et nyplantet ungt bytræ har således kun behov for to sække Herbafertil de to første år.

I 2019 har mere end 250 danske nyplantede træer fået tilført Herbafertil og resultaterne har været rigtig gode, og det forventes, at der meget snart er grundlag for de første valide konklusioner omkring virkningsgrad mm.

Empirisk er der ingen tvivl….Det virker ”sgu”