Herbafertil er et unikt jordforbedringsprodukt, der er særligt velegnet til bytæer, buske og andre planter med svære eller vanskelige vækstbetingelser.

Herbafertil er sikret mod udvaskning via særlig membram. Vi kalder det for skybruds og klimasikret jordforbedring.

Træet eller planten mister derved ikke den nødvendige næring for at opnå god og sund vækst

To sække med Herbafertil sikrer næring i omkring to år, hvorefter træet/planten atter har behov for ”behandling”.

Efter 4 år er træerne som oftest fri for yderligere jordforbedring eller næringstilførsel.

Herbafertil leveres i enkeltpakninger, hvor en bag/sæk indeholder ca 3 kg.

Herbafertil er en unik og gennemtestet jordforbedringsmetode, der er sikret mod fremtidens klima udfordringer.

Herbafertil vil derudover kunne sammensættes specielt til eksakt den type træ eller plante, der ønskes behandlet samt de herskende jordbundsforhold i området.